O nás

Nadační fond Jana Šebka vznikl dne 8. 3. 2010, a to ve shodě s obecně prospěšným cílem zvyšování úrovně vzdělanosti ve zdravotnictví, jakož i prohlubování etiky a orientace pro bono pacienta v praktické zdravotnické péči.

Naším cílem je podpora postgraduálního studia zdravotnických oborů, mezinárodní expertní výměny v oblasti zdravotnictví, stejně jako podpora vzdělávacích programů v obl. zdravotnictví. Podporujeme také standardizaci a řízení kvality ošetřovatelských a léčebných procesů ve zdravotnictví, pomáháme nejen zařízením sloužícím k péči o sociálně a zdravotně postižené děti a dospělé ale i sociálně a zdravotně postiženým dětem a dospělým přímo. Dále se snažíme podporovat také sportovní a kulturní akce a aktivity.