Dárci a obdarovaní

 

Dárci

Všem dárcům, kteří se rozhodli přispět na pomoc těm, kteří to potřebují, velice děkujeme. A to zejména společnosti ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o.,  jmenovitě pánům Janu Šebkovi a JUDr. Pavlu Müllerovi.


Obdarovaní

ROK 2018

ROK 2017

V letošním roce poskytl Nadační fond Jana Šebka příspěvek Divadlu Bolka Polívky na financování kulturních aktivit.

NFJŠ poskytl příspěvek SOS dětské vesničce Brno za účelem financování nákupu automobilu pro rodiny s dětmi v rámci SOS dětské vesničky.

A poskytl příspěvek Aplikaci záchranka k pokrytí nákladů s organizováním semináře o možnostech využití aplikace pro operátory a pracovníky Zdravotnických záchranných služeb ČR.

NFJŠ rovněž přispěl Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje na vzdělávací programy v oblasti zdravotnictví.

I v letošním roce podpořil NFJŠ oddíl zrakově postižených sportovců SK Sigma Olomouc MŽ, když poskytl příspěvek na hru Showdown.

Nadační fond Jana Šebka přispěl na financování projektu nového domova Betlém, který je provozován Diakonií Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna.

ROK 2016

V letošním roce podpořil Nadační fond Jana Šebka oddíl zrakově postižených sportovců SK OLOMOUC SIGMA MŽ, a.s., když poskytl příspěvek na hru Showdown.

NFJŠ i v letošním roce poskytl příspěvek na konání Krumlovského vodáckého maratonu.

A poskytl příspěvek na financování vybudování objektu sociálně terapeutického centra Brumovice, které je provozováno Diakonií českobratrské církve evangelické - středisko Betlém.

ROK 2015

V roce 2015 podpořil Nadační fond Jana Šebka, jako již tradičně, konání Brněnské laťky 2015 a European Kids Athletics Games.

A poskytl rovněž příspěvek Sdružení VELETA za účelem financování rekondičního pobytu pro klienty Denního stacionáře v rekreačním středisku Březejc a nákupu židlí do Denního stacionáře. A také umožnil odkup sociálního vozidla, aby mohlo nadále sloužit klientům stacionáře.

NFJŠ i v letošním roce poskytl příspěvek na konání Krumlovského vodáckého maratonu.

ROK 2014

V roce 2014 podpořil Nadační fond Jana Šebka, stejně jako v letech minulých, konání mezinárodních atletických sportovních akcí, tj. Brněnské laťky 2014, European Kids Athletics Games a Brněnských běhů - Bystrckého krosu.

NFJŠ opětovně přispěl na úhradu nákladů Benefičního koncertu pro NDFO Krtek, který v Městském divadle Brno pořádal dne 4. května 2014 herec Robert Jícha.

A poskytl také příspěvek za účelem financování rekondičního pobytu pro klienty denního stacionáře Sdružení Veleta v rekreačním středisku Březejc na přelomu července a srpna.

Nadační fond Jana Šebka poskytl příspěvek SOS dětské vesničce Brno za účelem financování nákupu automobilu pro rodiny s dětmi v rámci SOS dětské vesničky.

Stejně jako v loňském roce, i letos NFJŠ podpořil konání XXVIII. sportovních her pro sportovce s těžkým stupněm postižení, které se konaly dne 17.9. 2014 v Brně.

A již tradičně podpořil NFJŠ i další ročník Krumlovského vodáckého maratonu.

ROK 2013

V roce 2013 Nadační fond Jana Šebka přispěl na úhradu nákladů Benefičního koncertu Roberta Jíchy pro NDFO Krtek, který se uskutečnil dne 23.3. 2013  v Městském divadle Brno 

Rovněž podpořil mezinárodní atletické sportovní akce - Brněnskou laťku 2013, Brněnské běhy - Bystrcký kros a European Kids Athletics Games.

Stejně jako loni podpořil tým mediků v účasti na soutěži mediků konané v rámci Rallye Rejvíz dne 22. 5. 2013.

Nadační fond Jana Šebka podpořil pokus Anety Lokajové z VSK Univerzita Brno o přeplavání kanálu La Manche.

NFJŠ také poskytl příspěvek na konání Sportovních her pro sportovce s těžkým postižením, které pořádal VSK Univerzita Brno dne 18.9. 2013.

A již tradičně podpořil NF také konání Krumlovského vodáckého maratonu, který se v Českém Krumlově uskutečnil dne 12. 10. 2013.

ROK 2012

V roce 2012 Nadační fond Jana Šebka podpořil mezinárodní atletické sportovní akce - Brněnskou laťku 2012, BRNO RUNS 2012 a European Kids Athletics Games.

A také sportovní aktivity a akce Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

Přispěl na úhradu nákladů Benefičního koncertu pro NDFO Krtek, který v Městském divadle Brno pořádal dne 30. 3. 2012 herec Robert Jícha.

Stejně jako loni podpořil tříčlenný tým mediků v účasti na soutěži mediků konané v rámci Rallye Rejvíz dne 30. 5. 2012.

A poskytl příspěvek za účelem částečného financování rekondičního pobytu pro klienty denního stacionáře Sdružení Veleta v rekreačním středisku Březejc na přelomu července a srpna.

Nadační fond Jana Šebka přispěl na zakoupení manipulačního zařízení do koupelny ve středisku Betlém, které je provozováno Diakonií Českobratrské církve evangelické v Kloboukách u Brna.

A již tradičně podpořil NFJŠ také konání Krumlovského vodáckého maratonu, který se v Českém Krumlově uskutečnil dne 13. 10. 2012.

ROK 2011

V roce 2011 podpořil Nadační fond Jana Šebka vzdělávání v programu Master of Healthcare Administration.

Dále také mezinárodní atletické sportovní akce pořádané v Brně, jmenovitě Brněnskou laťku 2011, BRNO RUNS 2011 a European Kids Athletics Games.

Umožnil 3 člennému týmu mediků účastnit se soutěže v oblasti urgentní medicíny v rámci Rallye Rejvíz.

Stejně jako loni přispěl na vzdělávací programy v oblasti sportovní medicíny a prevence úrazů Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

NFJŠ přispěl na úhradu pronájmu autobusu na výlet klientů denního stacionáře provozovaného sdružením Veleta do Lednice.

A podpořil opět také největší říční maraton u nás, Krumlovský vodácký maraton 2011.

ROK 2010

V roce 2010 podpořil Nadační fond Jana Šebka vzdělávání v programu Master of Healthcare Administration.

Dále také Český červený kříž, místní skupinu v Olomouci, které přispěl na pořádání výuky první pomoci pro veřejnost a složky Integrovaného záchranného systému.

Nadační fond rovněž podpořil postgraduální vzdělávání brněnské lékařky na Mayo Clinic v Rochesteru, USA.

Za sportovních akcí podpořil NFJŠ Krumlovský vodácký maraton, největší říční maraton konaný v České republice.

Nadační fond Jana Šebka také přispěl na vzdělávací programy v oblasti sportovní medicíny a prevence úrazů Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Umožnili jsme také nákup hudebních nástrojů pro muzikoterapii denního stacionáře provozovaného brněnským Sdružením Veleta, které se stará o osoby se zdravotním postižením.